वेशभूषा म्हणजे पोशाखपद्धतींचे एक विशिष्ट रूप आहे असे म्हणता येईल. तसेच खास वेशभूषा म्हणजे एकूण पेहेरावपद्धतीला हेतूपूर्वक व योजनापूर्वक दिलेला उठाव. जगातील समाजांच्या वेशभूषा सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितीनुसार ठरतात. तसेच धर्मानुसारही वेशभूषा बदललेल्या आढळतात. भारतात धोतर हे बहुतेक सर्वत्र वापरात असलेली वेशभूषा होती. आता त्याची जागा शर्ट-पँट सारख्या जवळपास जागतिक असलेल्या वेशभूषेने घेतली आहे.

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.