राग वृंदावनी सारंग

(वृंदावनी सारंग या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राग वृंदावनी सारंग हा सारंग रागाचा एक प्रकार आहे. हा राग काफी थाटातील आहे.