विस्डेन वार्षिक क्रिकेट खेळाडू

विस्डेन वार्षिक क्रिकेट खेळाडू हा विस्डेन या नियतकालिकाने देण्यात येणारा पुरस्कार व बहुमान आहे.