विष हा खाल्ल्यानंतर शरीराला हानी पोहोचविणारा किंवा मृत्यू आणणारा हा एक रासायनिक पदार्थ आहे. किडेउंदीर यांसारख्या प्राण्यांचा नाश करण्यासाठी विषाचा वापर होतो.

परिणामसंपादन करा

विषबाधासंपादन करा

  • सर्पदंश
  • कुत्रा

उपायसंपादन करा

जनावरांना विषबाधासंपादन करा

  • विषारी वनस्पतींची विषबाधा
  • खते, कीटकनाशके, तणनाशके विषबाधा
  • विषारी वनस्पतींची विषबाधा
  • रासायनिक पदार्थाची विषबाधा