"१९६४ युरोपियन देशांचा चषक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक