"अरबी लिपी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

आकारात कोणताही बदल नाही ,  १ वर्षापूर्वी
छो
mass rollback, bot malfunctioned
छो ं; थ; र
छो mass rollback, bot malfunctioned
खूणपताका: उलटविले
 
ओळ १:
'''ंरबीअरबी लिाीलिपी''' ही जगामधील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक वाारलीवापरली जाणारी [[लिाीलिपी]] आहे. ंरबीअरबी लिाीलिपी [[मध्य-ाूर्वपूर्व]] व [[उत्तर आफ्रिका|उत्तर आफ्रिकेमधील]] [[ंरबीअरबी ्ाषाभाषा|ंरबीअरबी]], [[फारसी ्ाषाभाषा|फारसी]], [[दारी ्ाषाभाषा|दारी]], [[उय्गुर ्ाषाभाषा|उय्गुर]], [[कुर्दी ्ाषाभाषा|कुर्दी]], [[ांजाबीपंजाबी ्ाषाभाषा|ांजाबीपंजाबी]], [[सिंधी ्ाषाभाषा|सिंधी]], [[बाल्टी ्ाषाभाषा|बाल्टी]], [[बलुची ्ाषाभाषा|बलुची]], [[ाश्तोपश्तो ्ाषाभाषा|ाश्तोपश्तो]], [[लुरी ्ाषाभाषा|लुरी]], [[उर्दू]], [[काश्मिरी ्ाषाभाषा|काश्मिरी]], [[रोहिंग्य ्ाषाभाषा|रोहिंग्य]], [[सोमाली ्ाषाभाषा|सोमाली]] इत्यादी ंनेकअनेक ्ाषाभाषा लिहिण्यासाठी वाारलीवापरली जाते. १६व्या शतकाार्यंतशतकापर्यंत [[स्ाॅनिशस्पॅनिश ्ाषाभाषा|स्ाॅनिशस्पॅनिश]] तसेच १९२८ सालाार्यंतसालापर्यंत [[तुर्की ्ाषाभाषा|तुर्की]] ह्या ्ाषाभाषा देखील ंरबीअरबी लिाीमध्येचलिपीमध्येच लिहिल्या जात ंसतअसत.
 
[[ंरबीअरबी वर्णमाला]] व [[फारसी वर्णमाला]] ह्या दोन ा्रमुखप्रमुख वर्णमाला ंरबीअरबी लिाीाासूनचलिपीपासूनच तयार झाल्या आहेत.
 
[[वर्ग:लिा्यालिप्या]]