"साचा:फॉर्म्युला वन संघ" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
No edit summary
No edit summary
<td width="9%">'''[[मॅक्लरीन]]'''</td>
</tr><tr>
<td> १&nbsp;[[किमिकिमी राइक्कोनेनरायकोन्नेन|राइक्कोनेनरायकोन्नेन]] <br /> २&nbsp;[[फेलिपेफिलिपे मस्सामास्सा|मस्सामास्सा]]</td>
<td> ३&nbsp;[[निक हेइडफेल्डहाइडफिल्ड|हेइडफेल्डहाइडफिल्ड]] <br /> ४&nbsp;[[रोबेर्ट कुबिक|कुबिक]]</td>
<td> ५&nbsp;[[फेर्नंडोफर्नांडो आलोन्सोअलोन्सो|आलोन्सोअलोन्सो]] <br /> ६&nbsp;[[नेल्सोन आंगेलो पिकुट|पिकुट]]</td>
<td> ७&nbsp;[[निको रोस्बर्गरॉसबर्ग|रोस्बर्गरॉसबर्ग]] <br /> ८&nbsp;[[काझुकी नाकाजिमा|नाकाजिमा]]</td>
<td> ९&nbsp;[[डेविडडेव्हिड कौल्थर्डकुल्टहार्ड|कौल्थर्डकुल्टहार्ड]] <br />१०&nbsp;[[मार्क वेब्बरवेबर|वेब्बरवेबर]]</td>
<td>११&nbsp;[[जर्नोयार्नो ट्रुल्लिट्रूली|ट्रुल्लि]] <br />१२&nbsp;[[टिमो ग्लोक|ग्लोक]]</td>
<td>१४&nbsp;[[सेबस्टिएन बौर्दैस|बौर्दैस]]<br />१५&nbsp;[[सेबस्टिअन वेटटेल|वेटटेल]]</td>
<td>१६&nbsp;[[जेन्सोनजेन्सन बुटटोनबटन|बुटटोनबटन]] <br />१७&nbsp;[[रुबेन्स बार्रिशेल्लोबॅरीकेलो|बार्रिशेल्लोबॅरीकेलो]]</td>
<td>१८&nbsp;<!-- DO NOT add Sato until only Super Aguri confirm him -->TBA<br />१९&nbsp;<!-- DO NOT add Davidson until only Super Aguri confirm him -->TBA</td>
<td>२०&nbsp;[[गिंकार्लोजियानकार्लो फिसिचेल्लाफिसिकेला|फिसिचेल्लाफिसिकेला]]<br /> २१&nbsp;[[आद्रियन सुटिल|सुटिल]]</td>
<td>२२&nbsp;[[लेविसलुईस हॅमिल्टन|हॅमिल्टन]]<br /> २३&nbsp;[[हेइक्कि कोवलैनेन|कोवलैनेन]]</td>
</tr></table>
}}<noinclude>
२९,४५९

संपादने