"विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

 
==संदर्भसूची==
* {{cite journal
| last1 = देवळेकर
| first1 = सुशान्त
| last2 =
| first2 =
| date = २४ जानेवारी २०२१
| title = राजवाड्यांचे जन्मवर्ष : संशोधनाचे संशोधन
| url = https://varnamudra.com/wp-content/uploads/2021/01/सुशान्त.pdf
| journal = आलोक
| volume =
| issue = पुष्प पहिले
| pages =
| doi =
| access-date = २४ जानेवारी २०२१
}}
 
* {{cite journal
| last1 = पोतदार