"शून्यता" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो
संदेश हिवाळे ने पुनर्निर्देशन ठेउन लेख शून्यवाद वरुन शून्यता ला हलविला
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
छो (संदेश हिवाळे ने पुनर्निर्देशन ठेउन लेख शून्यवाद वरुन शून्यता ला हलविला)
२९,७८७

संपादने