"सदाशिव आत्माराम जोगळेकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

 
| title = जानेवारी दिनवैशिष्ट्य
| website = ऐसी अक्षरे रसिके
| access-dateaccessdate = २३ नोव्हेंबर २०१७
| quote = २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी १८:०० वा. पाहिल्याप्रमाणे
}}
| title = नोव्हेंबर दिनवैशिष्ट्य
| website = ऐसी अक्षरे रसिके
| access-dateaccessdate = २३ नोव्हेंबर २०१७
| quote = २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी १८:०० वा. पाहिल्याप्रमाणे
}}
| title = मंगला बर्वे
| website = महाराष्ट्र-टाइम्स
| access-dateaccessdate = २३ नोव्हेंबर २०१७
| quote = २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी १८:०० वा. पाहिल्याप्रमाणे
}}