"सदाशिव आत्माराम जोगळेकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

संदर्भ
(जन्म-मृत्यू संदर्भसूची)
(संदर्भ)
{{refbegin|35em}}
 
-* {{citation
| url = http://www.aisiakshare.com/november#1911
| title = जानेवारी दिनवैशिष्ट्य
}}
 
* {{citation
| editor-last = जोगळेकर
| editor-first = सदाशिव आत्माराम
| title = हाल सातवाहनाची गाथा सप्तशती
| publisher = पद्मगंधा प्रकाशन
| edition = पद्मगंधा प्रकाशनाची पहिली आवृत्ती
| date = २०१२
| location = पुणे
| ISBN = 978-93-82161-10-3
}}