"हॅरी पॉटर ॲन्ड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
== कथानक ==
{{विस्तार}}
== हॅरी पॉटर शृंखलेतील ईतर पुस्तके ==
# [[हॅरी पॉटर अँड द फिलॉसॉफर्स स्टोन]]
# [[हॅरी पॉटर अँड द प्रिझनर ऑफ अझकबान]]
# [[हॅरी पॉटर अँड द गॉब्लेट ऑफ फायर]]
# [[हॅरी पॉटर अँड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स]]
# [[हॅरी पॉटर अँड हाफ ब्लड प्रिंस]]
# [[हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज]]
 
== हॅरी पॉटर शृंखलेवर आधारीतशृंखलेतील चित्रपटईतर पुस्तके==
# [[हॅरी पॉटर अँड द फिलॉसॉफर्स स्टोन (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँडअॅन्ड द फिलॉसॉफर्स स्टोन]]
# [[हॅरी पॉटर अँडअॅन्डचेंबरप्रिझनर ऑफ सिक्रेट्स (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्सअॅझकाबान]]
# [[हॅरी पॉटर अँडअॅन्डप्रिझनरगॉब्लेट ऑफ ऍझ्काबान (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँड द प्रिझनर ऑफ ऍझ्काबानफायर]]
# [[हॅरी पॉटर अँडअॅन्ड द प्रिझनरऑर्डर ऑफ अझकबानफिनिक्स]]
# [[हॅरी पॉटर अँड द गॉब्लेट ऑफ फायर (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँड द गॉब्लेट ऑफ फायर]]
# [[हॅरी पॉटर अँडअॅन्ड हाफ ब्लड प्रिंसप्रिन्स]]
# [[हॅरी पॉटर अँड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स]]
# [[हॅरी पॉटर अँडअॅन्डगॉब्लेटडेथली ऑफ फायरहॅलोज]]
# [[हॅरी पॉटर अ‍ॅन्ड हाफ ब्लड प्रिन्स (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँड हाफ ब्लड प्रिंस]]
 
# [[हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँड द डेथली हॅलोज]]
 
==हॅरी पॉटर शृंखलेवर आधारीत चित्रपट==
# [[हॅरी पॉटर अॅन्ड द फिलॉसॉफर्स स्टोन (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अॅन्ड द फिलॉसॉफर्स स्टोन]]
# [[हॅरी पॉटर अँडअॅन्ड ऑर्डरद चेंबर ऑफ फिनिक्ससिक्रेट्स (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँडअॅन्ड द ऑर्डरचेंबर ऑफ फिनिक्ससिक्रेट्स]]
# [[हॅरी पॉटर अॅन्ड द प्रिझनर ऑफ ऍझ्काबान (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अॅन्ड द प्रिझनर ऑफ अॅझकाबान]]
# [[हॅरी पॉटर अँडअॅन्ड द गॉब्लेट ऑफ फायर (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँडअॅन्ड द गॉब्लेट ऑफ फायर]]
# [[हॅरी पॉटर अँड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अॅन्ड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स]]
# [[हॅरी पॉटर अ‍ॅन्ड हाफ ब्लड प्रिन्स (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँडअॅन्ड हाफ ब्लड प्रिंसप्रिन्स]]
# [[हॅरी पॉटर अँडअॅन्ड द डेथली हॅलोज - भाग १ (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अँडअॅन्ड द डेथली हॅलोज - भाग १]]
# [[हॅरी पॉटर अॅन्ड द डेथली हॅलोज - भाग २ (चित्रपट)|हॅरी पॉटर अॅन्ड द डेथली हॅलोज - भाग २]]
 
{{हॅरी पॉटर}}
८,१४६

संपादने