"दादोबा पांडुरंग तर्खडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

! width="20%"| प्रकाशन वर्ष (इ.स.)
|-
|[[महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण, (पहिली आवृत्ती)]]
|व्याकरण
|दादोबा पांडुरंग तर्खडकर
|१८३६
|-
|[[महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण, (दुसरी आवृत्ती)]]
|व्याकरण
|दादोबा पांडुरंग तर्खडकर
|१८५०
|-
|[[केकावली)]] : यशोदा-पांडुरंगी-टीकेसह
|टीका
|दादोबा पांडुरंग तर्खडकर