"विकिपीडिया:सदस्यनाव नीती" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
{{कामचालू}}
विकिपीडियातील सदस्यखाते तयार करताना, आडनाव, जात, धर्म, जन्मतारीख, फोन, ईमेलपत्ता यांसारखी आपली गोपनीयता कमी करणारी व्यक्तीगतव्यक्तिगत खासगी माहिती (जसे की आडनाव,जात,धर्म,जन्मतारीख,फोन,इमेल इत्यादी) जाहीर होईल असे सदस्यनाव वापरणे जरूरीजरूरीचे नाही. त्याच वेळी; इतर व्यक्तीची अथवा सदस्याची तोतयेगिरी (एखादी दुसरी व्यक्ती आपण असल्याचा भास निर्माण करणे), अथवा दुसऱ्या व्यक्तीशी/संस्थेशी संबंध मिथ्या प्रतिनिधीत्वाकरताप्रतिनिधित्वाकरता वापरणे ,(misrepresentation), किंवा दुसऱ्या सदस्याचे सदस्यखाते फसवेगिरीच्या उद्देशाने वापरणे या गोष्टी नियमास अनुसरून नसलेलेनसलेल्या समजलेसमजल्या जातेजातात.<ref> ....Attempting to impersonate another user or individual, misrepresenting your affiliation with any individual or entity, or using the username of another user with the intent to deceive; ....you may not engage in such activities on our sites. -टर्मसटर्म्स ऑफ यूज चा संबंधीतसंबंधित भाग</ref>
 
==सदस्य नाव कसे नसावे==
*शक्यतोवर विकिपीडियाच्या सध्याच्या सदस्याचेच नाव आहे असे वाटण्याचा संभ्रम/साधर्म्य होईल, किंवा त्या नावाशी साधर्म्य असेल असे नाव शक्यतोवर नसावे.जसे उदा० त्या नावापासून केवळ ऱ्हस्व दीर्घ बदलून वेगळे नाव बनवणे टाळावे. सध्याची अस्तीत्वातीलअस्तित्वात असलेल्या सदस्यसदस्यांची नावे [[विशेष:सदस्यांची_यादी]] येथे शोधता येतात.
* सध्याच्या अथवा अलिकडीलअलीकडच्या काळात प्रसिद्ध व्यक्तीसोबतचेअसलेल्या जसेच्याव्यक्तीचे तसेनाव नामकिंवा त्याच्याशी साधर्म्य असलेले नाव टाळावे. जर तुमचे नाव एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीसारखे असल्यास आपण तथाकथीतती व्यक्ती नसल्याचा सुस्प्ष्टसुस्पष्ट खुलासा आपल्या सदस्य पानावर करावा.
* सदस्य नावातून आपल्या व्यवसायाच्या जाहीरातीचाजाहिरातीचा उद्देश टाळावा. जसे की, आपल्या हॉटेलचे नाव इत्यादी वापरणे टाळावे.
 
==गोपनीयता नितीचानीतीचा संबंधीतसंबंधित भाग==
===User accounts and authorship===
 
The Foundation does not require editors to register with a project. Anyone can edit without logging in with a username, in which case they will be identified by network IP address. Users that do register are identified by their chosen username. Users select a password, which is confidential and used to verify the integrity of their account. Except insofar as it may be required by law, no person should disclose, or knowingly expose, either user passwords and/or cookies generated to identify a user. Once created, user accounts will not be removed. It may be possible for a username to be changed, depending on the policies of individual projects. The Foundation does not guarantee that a username will be changed on request.
 
* अधिक माहिती साठी [[विकिपीडिया:गुप्तता नीती|गुप्तता नीती]] अभ्यासा.
==विकिपीडिया:सदस्य नावांबद्दलचे धोरण==
सदस्य नावांबद्दल धोरण विषयक चर्चा [[विकिपीडिया:सदस्य नावांबद्दलचे धोरण]] येथे होते.
५५,४६६

संपादने