"भारताचे सर्वोच्च न्यायालय" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
 
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधानाच्या Part V, Chapter IV अनुसार, भारतीय संघराज्यातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आणि सर्वोच्च अपीली न्यायालय आहे.
 
 
३३,१२७

संपादने