सुरक्षित मतदान

या मतदानात भाग घेण्यापूर्वी तुम्ही सदस्य खात्याद्वारे प्रवेश करणे अनिवार्य आहे.