सुरक्षित मतदान

मतदानांची यादी खालील प्रमाणे आहे.

नाव सुरूवात दिनांक अंतिम दिनांक  
Test vote १२:००, ८ एप्रिल २००९ १२:००, १० एप्रिल २००९
Wikimedia license update vote 2009 १२:००, १२ एप्रिल २००९ १२:००, ३ मे २००९
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 १२:००, २८ जुलै २००९ २३:५९, १० ऑगस्ट २००९
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 ००:००, २९ मे २०११ २३:५९, १२ जून २०११
Personal image filter referendum, 2011 ००:००, १५ ऑगस्ट २०११ २३:५९, ३० ऑगस्ट २०११
Wikimedia Foundation Elections 2013 ००:००, ८ जून २०१३ २३:५९, २२ जून २०१३