विवेक आपटे
जन्म विवेक आपटे
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी