विद्यासागर पाटंगणकर

डाॅ. विद्यासागर पाटंगणकर हे आध्यात्मिक विषयांवर लिहिणारे एक मराठी लेखक आहेत.

विद्यासागर पाटंगणकर यांची पुस्तके संपादन