विजयपूर विमानतळ तथा जगतीज्योती श्री बसवेश्वर विमानतळ, विजयपुरा हा भारताच्या कर्नाटक राज्यातील विजापूर येथे असलेला निर्माणाधीन विमानतळ आहे. ७२७ एकर विस्तार असलेला हा विमानतळ विजापूरजवळील मदभावी या गावात बांधला जाईल.