विचित्र वीणा एक तंतुवाद्य आहे. हे सहसा हिंदुस्तानी संगीतात वापरले जाते.

विचित्र वीणा वाजवीत असलेले पंडित गोपाल क्रिशन