विखळे हे गाव कोरेगाव तालुक्यातील एक पर्वत राजी मधे बसलेले छोटे गाव. श्री दत्तात्रयाचे प्रसिद्ध मंदिर जोगमट येथे आहे.