Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

पुरुरवा आणि उर्वशी यांच्यावर रचलेले कालिदासाचे प्राचीन नाटक.

विक्रमोर्वशीय
लेखन कालिदास
व्यक्तिरेखा पुरुरवा
उर्वशी
भाषा संस्कृत