विकिपीडिया:विकिप्रकल्प जलबोध/हवे असलेले लेख आराखडे

विषयवार प्रमाण आराखडे तयार झाल्यास त्याच प्रकारचे विविध नवीन लेख लिहिण्यासाठी एक मार्गदर्शक प्रक्रिया विकसित होत जाते. सदस्यांना सुरुवात करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. लेखाचे विभाग व त्याचे काही तपशील समोर असल्यास सदस्य आवडीनुसार, तज्ञतेनुसार लेखनाचे नियोजन करू शकतील. गटात कामाची विभागणी करण्यासही याचा उपयोग होऊ शकेल.

  1. नदी लेख आराखडा
  2. खोरे लेख आराखडा
  3. धरण लेख आराखडा