विकिपीडिया:विकिप्रकल्प जलबोध/नदी लेख आराखडा

भौगोलिक रचना

संपादन

प्रवाह

संपादन

नदी काठची गावे

संपादन

भूशास्त्रीय रचना

संपादन

इतिहास

संपादन

पुरातत्वीय

संपादन

ऐतिहासिक घटना

संपादन

धार्मिक वैशिष्ठ्ये

संपादन

सांस्कृतिक वैशिष्ठ्ये

संपादन

जल व्यवस्थापन

संपादन

बंधारे

संपादन

कालवे

संपादन

अर्थशास्त्रीय वैशिठ्ये

संपादन

उपजीविका

संपादन

मासेमारी

संपादन

उद्योग

संपादन

पर्यटन

संपादन

पायाभूत सुविधा

संपादन

दळणवळण

संपादन

सांडपाणी व्यवस्थापन

संपादन

जल वाहिन्या

संपादन

व्यावसायिक वापर

संपादन

तीर्थक्षेत्र (घाट, इ.)

संपादन

पर्यावरण

संपादन

परिसंस्था

संपादन

जैव विविधता

संपादन

वनस्पती

संपादन

प्राणी

संपादन

बाहेरचे / आक्रमक वनस्पती व प्राणी

संपादन

पाण्याची गुणवत्ता

संपादन

प्रदूषण

संपादन

मैलापाणी वहन

संपादन

सांडपाणी

संपादन

घन कचरा

संपादन

राडारोडा

संपादन

उद्योगांद्वारे सोडलेले उत्सर्जन

संपादन

शेतीद्वारे होणारे उत्सर्जन

संपादन

उघड्यावर शौच

संपादन

सण, उत्सव, धार्मिक विधी मुळे होणारे प्रदूषण

संपादन

समाजावर होणारे परिणाम

संपादन

अतिक्रमणे

संपादन

घातक उद्योग

संपादन

नैसर्गिक आपत्ती

संपादन

कार्यरत लोक चळवळी, संस्था, इ.

संपादन

शासकीय परिपत्रके, अहवाल, न्यायालयीन आदेश, इ.

संपादन

साहित्य

संपादन

चित्रे

संपादन

चित्रपट

संपादन