विकिपीडिया:विकिप्रकल्प जलबोध/नदी लेख आराखडा

भौगोलिक रचनासंपादन करा

उगमसंपादन करा

प्रवाहसंपादन करा

संगमसंपादन करा

नदी काठची गावेसंपादन करा

भूशास्त्रीय रचनासंपादन करा

इतिहाससंपादन करा

पुरातत्वीयसंपादन करा

ऐतिहासिक घटनासंपादन करा

धार्मिक वैशिष्ठ्येसंपादन करा

सांस्कृतिक वैशिष्ठ्येसंपादन करा

जल व्यवस्थापनसंपादन करा

धरणेसंपादन करा

बंधारेसंपादन करा

कालवेसंपादन करा

अर्थशास्त्रीय वैशिठ्येसंपादन करा

उपजीविकासंपादन करा

शेतीसंपादन करा

मासेमारीसंपादन करा

उद्योगसंपादन करा

पर्यटनसंपादन करा

पायाभूत सुविधासंपादन करा

पूलसंपादन करा

दळणवळणसंपादन करा

सांडपाणी व्यवस्थापनसंपादन करा

जल वाहिन्यासंपादन करा

व्यावसायिक वापरसंपादन करा

तीर्थक्षेत्र (घाट, इ.)संपादन करा

पर्यावरणसंपादन करा

परिसंस्थासंपादन करा

जैव विविधतासंपादन करा

वनस्पतीसंपादन करा

प्राणीसंपादन करा

बाहेरचे / आक्रमक वनस्पती व प्राणीसंपादन करा

पाण्याची गुणवत्तासंपादन करा

प्रदूषणसंपादन करा

मैलापाणी वहनसंपादन करा

सांडपाणीसंपादन करा

घन कचरासंपादन करा

राडारोडासंपादन करा

उद्योगांद्वारे सोडलेले उत्सर्जनसंपादन करा

शेतीद्वारे होणारे उत्सर्जनसंपादन करा

उघड्यावर शौचसंपादन करा

सण, उत्सव, धार्मिक विधी मुळे होणारे प्रदूषणसंपादन करा

समाजावर होणारे परिणामसंपादन करा

अतिक्रमणेसंपादन करा

घातक उद्योगसंपादन करा

नैसर्गिक आपत्तीसंपादन करा

कार्यरत लोक चळवळी, संस्था, इ.संपादन करा

शासकीय परिपत्रके, अहवाल, न्यायालयीन आदेश, इ.संपादन करा

साहित्यसंपादन करा

कलासंपादन करा

चित्रेसंपादन करा

नाटकसंपादन करा

चित्रपटसंपादन करा