विकिपीडिया:पहारा आणि गस्त/उत्पात अभ्यास आणि तोडगे

व्यक्तिगत आरोप

संपादन

सातत्याने उत्पात लक्ष्य झालेली पाने

संपादन
पानाकरिता विशेष संकेत आखून, संकेत सूचना अद्ययावत केल्या.
पानावर संपादन गाळणीतून विशेष लक्ष उत्पात अभ्यास आणि असंसदीय उत्पात परस्पर उलटवले जाण्याची व्यवस्था (कामचालू)