सुरुवातीला संख्या शिकताना लवकरच संख्यारेषा तयार करायला शिकवले जाते. सोयीचा एकक घेउन ती तयार करतात. नंतर अपूर्णांक संख्यारेषेवर दाखवायला आपण शिकतो. हे अपूर्णांक ३/५ , २/७ अशा प्रकारचे म्हणजे परिमेय संख्या असतात. पायथागोरसचे प्रमेय वापरून २ चेवर्गमूळ व तत्सम संख्या देखील संख्यारेषेवर दाखवता येतात. याप्रमाणे संख्यारेषेवर बिंदूने दाखवता येणाऱ्या संख्यांना वास्तव संख्या म्हणतात.