नेस वाडिया महाविद्यालय

(वाडिया कॉलेज या पानावरून पुनर्निर्देशित)

नेस वाडिया महाविद्यालय पुण्यातील महाविद्यालय आहे.