Disambig-dark.svg

वाघोली हा पुण्याच्या पूर्वकडील भाग आहे. या भागाचा पुण्याच्या उपनगरात समावेश होतो. वाघोली हे वेगाने वाढणारे पुण्याचे उपनगर आहे. ते पुणे-अहमदनगर रस्त्यावर आहे.

Wagheshwar Temple Entrance
वाघेश्वर प्रवेशद्वार