Disambig-dark.svg


वसंत विहार महाराष्ट्राच्या ठाणे शहरातील एक भाग आहे.