वसंत गवाणकर (जन्मदिनांक अज्ञात - मे ३, १९९६) हे मराठी व्यंगचित्रकार होते.