वर्षाव (वायुचक्रशास्त्र)

(वर्षाव या पानावरून पुनर्निर्देशित)