वर्ग:परिष्कृत करावयाचे साचे

(वर्ग:पकसा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

परिक्षण, विकिकरण आणि सुयोग्य दुरूस्त्या करून देण्याची गरज असलेले साचे परिष्कृत करावयाचे साचेयेथे नमुद करावेत अशा साचांचे [[वर्ग:परिष्कृत करावयाचे साचे]]

साचा नावाचे लघूरूप [[वर्ग:पकसा]] असे आहे

वर्गीकरण कराताना साचे सहाय्य चमूचे या वर्गीकरणपृष्ठावर लक्ष रहावे म्हणून {{helpme}} हा साचा कायम स्वरूपी राहू द्यावा.

मला मदत हवी आहे!

मदतकर्त्यांना सुचना: आपण मदत केल्यावर हा संदेश काढून टाकावा

या वर्गात अद्याप एकही लेख नाही.