ह्या वर्गासाठी मुख्य लेखः इ.स. १७८२.

उपवर्ग

एकूण २ उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील २ उपवर्ग आहेत.

"इ.स. १७८२" वर्गातील लेख

या वर्गात फक्त खालील लेख आहे.