लोअर परळ हा मध्य मुंबईतील एक भाग आहे. या भागात १९८०च्या दशकापर्यंत अनेक कापडाच्या गिरण्या होत्या. त्या बंद पडल्यावर तेथे आता अलिशान गगनचुंबी इमारतींची रचना झाली आहे. यात महागडी घरे, दुकाने, होटेल आणि पब आहेत.

लोअर परळ येथील रेल्वे स्थानक

हे सुद्धा पहासंपादन करा