लेव्ही स्ट्रॉस

जर्मन-अमेरिकन व्यापारी (१८२९ - १९०२)