लिस्प ही एक संगणक आज्ञावली भाषा आहे. १९५८मध्ये तयार करण्यात आलेली ही भाषा फोर्ट्रान नंतरची सगळ्यात जुनी संगणक आज्ञावली भाषा आहे.