लिफ्मोसाईट्स या पांढऱ्या रक्त पेशीच्या एक प्रकार आहे. त्या प्रतिकार शक्ती तयार करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका निभावतात.

लिफ्मोसाईट्
लिफ्मोसाईट्

आकार संपादन

त्या गोलाकार पांढऱ्या रक्त पेशी असतात. त्यांचा व्यास ७-८ मायक्रॉन असते.

त्यांचे पांढऱ्या रक्त पेशीतील प्रमाण २५% ते ४०% असते.

प्रकार संपादन

लिफ्मोसाईट्चे खालील प्रकार आहेत.

  • 'टी' पेशी
  • 'बी' पेशी
  • 'एनके' नॅचरल किलर किंवा नैसर्गिक विध्वंसक पेशी

लिफ्मोसाईट्सचे प्रमाण वाढलेले असणारे आजार संपादन

लिफ्मोसाईट्सचे प्रमाण कमी असणारे आजार संपादन