लाओसचा ध्वज २ डिसेंबर १९७५ या दिवशी स्वीकारला गेला.

लाओसचा ध्वज
लाओसचा ध्वज
नाव लाओसचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार
स्वीकार २ डिसेंबर १९७५

हे सुद्धा पहासंपादन करा