ललित हे मराठी साहित्यातील एक मानाचे मासिक आहे.

ललित
प्रकार
भाषा मराठी
पहिला अंक
देश भारत
मुख्यालय मुंबई

बाह्य दुवे संपादन