लक्ष्मणशास्त्री दाते

लक्ष्मणशास्त्री दाते (जन्म:२९ सप्टेंबर १८९०, मृत्यू: २५ जानेवारी १९८०) यांनी दाते पंचांगाची सुरुवात केली.

वैशिष्ट्यसंपादन करा

संदर्भसूचीसंपादन करा