युनायटेड किंग्डमची नौसेना.

रॉयल नेव्ही

स्थापना १५वे शतक
देश इंग्लंड इंग्लंडचे राज्य (इ.स. १७०७ पर्यंत)
ग्रेट ब्रिटनचे राजतंत्र (इ.स. १७०७-१८००)
ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र (इ.स. १८०१-१९२२)
Flag of the United Kingdom युनायटेड किंग्डम (इ.स. १९२२-आजपर्यंत)
विभाग ब्रिटिश सशस्त्र सेना
आकार ९८ युद्धनौका व १७० विमाने
ब्रीदवाक्य "Si vis pacem, para bellum" (लॅटिन)
"तुम्हाला जर शांतता हवी असेल तर युद्धासाठी तयार रहा"
मुख्यालय रक्षण मंत्रालय (युनायटेड किंग्डम)