इंग्रजीत मॉलेक्युलर वेट - molecular weight

मूलद्रव्य म्हणजे :-