रामनारायण रुईया महाविद्यालय

माटुंगा येथील महाविद्यालय, मुंबई, भारत
(रुईया कॉलेज या पानावरून पुनर्निर्देशित)

रामनारायण रुईया महाविद्यालय हे महाराष्ट्रातील मुंबई शहरातील एक नामवंत महाविद्यालय आहे. मुंबईतील माटुंगा उपनगरात हे महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाची स्थापना जून, १९३७ साली झाली. हे महाविद्यालय मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आहे.

रामनारायण रुईया महाविद्यालयाची इमारत

बाह्य दुवे

संपादन