राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन. एच. डी. पी.) ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने १९९८ साली सुरु केलेली एक परियोजना आहे, ज्याअंतर्गत भारतातील ६६,५९० किमी पसरलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे विकसीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

एन. एच. डी. पी.

प्रमुख उद्दिष्टे[१]संपादन करा

टप्पेसंपादन करा

  • टप्पा १: सुवर्ण चतुष्कोण
  • टप्पा २: पूर्व-पश्चिम व उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर
  • टप्पा ३: १२,१०९ किमी राष्ट्रीय महामार्गांची सुधारणा व राज्यांच्या राजधान्यांना जोडणे
  • टप्पा ४: टप्पा १, २ व ३ चा भाग नसलेल्या २०,००० किमी राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण
  • टप्पा ५: ५,००० किमी चौपदरी महामार्गांचे सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गांत रुपांतर
  • टप्पा ६: नवीन द्रुतगतीमार्गांचे बांधकाम (एन. एच. डी. पी. ने मुंबई-वडोदरा हा पट्टा मंजुर केला आहे)
  • टप्पा ७: शहरांमधील रस्त्यांची सुधारणा तसेच राष्ट्रीय महामार्गांवर नवीन उड्डाणपुल व बायपास बांधणे

संदर्भसंपादन करा


हेसुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा