राष्ट्रीय महामार्ग ६४


राष्ट्रीय महामार्ग ६४ (National Highway 64) हा भारतामधील एक प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग ६४
मार्ग वर्णन
देश भारत ध्वज भारत
लांबी ३३२ किलोमीटर (२०६ मैल)
देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
सुरुवात अहमदाबाद
शेवट दांडी
स्थान
राज्ये गुजरात