रावेर तालुका

(रावेर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

रावेर हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील जळगाव जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?रावेर

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
Map

२१° १५′ ००″ N, ७६° ०१′ ४८″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जिल्हा जळगाव

रावेर तालुका हा देशभरात केळी या पिकांसाठी प्रसिद्ध आहे. तालुक्यात पाल हे एक निसर्गरम्य व थंड हवेचे ठिकाणं आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील तालुके
चाळीसगाव तालुका | भडगाव तालुका | पाचोरा तालुका | जामनेर तालुका | पारोळा तालुका | एरंडोल तालुका | धरणगाव तालुका | जळगाव तालुका | भुसावळ तालुका | मुक्ताईनगर तालुका | अमळनेर तालुका | चोपडा तालुका | यावल तालुका | रावेर तालुका | बोदवड तालुका