रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर

रामचंद्रशास्त्री दत्तात्रेय किंजवडेकर हे एक मराठी विद्वान शास्त्री होते. त्यांनी अनेक संकृत ग्रंथांचे मराठी आणि इंग्रजी अनुवाद केले.

रामचंद्र गणेश बोरवणकर यांनी 'रघुवंश,मेघदूत' या संस्कृत काव्यांवर जी सार्थ-सटीप पुस्तके लिहिली, त्यांचे संपादन रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर ह्यांनी केले होते.

पुस्तके

संपादन
 • अष्टांग संग्रह
 • अष्टांग संग्रह : निदानस्थानम्
 • श्रीसंत एकनाथ महाराजांची अभंगाची गाथा (संपादित, १९५३, सहसंपादक - द.अ आपटे)
 • अभंगाची गाथा (एकनाथ) (संपादित, १९५६, सहसंपादक - द.अ आपटे)
 • कणिक नीति
 • निदानस्थानम् (संपादित)
 • प्रबोधसुधाकर
 • प्रार्थना प्रयोजन आणि सिद्धि
 • भक्तिरस नवनीत (संपादन)
 • संपूर्ण महाभारत (किमान ७ भाग, मराठी अनुवाद)
 • श्रीः महाभारतम् : चतुर्धरवंशावतंस श्रीमन्नीलकण्ठविरचितभारतभावदीपाख्यटीकया समेतम् (रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर इत्येतैः पाठान्तरटिप्पण्यादियोजनया समलङ्कृतम्)
 • मीमांसापरिभाषा
 • मीमांसापरिभाषा : अर्थदीपिका रहस्यबोधिनीसह (संस्कृत-मराठी)
 • मेघदूत मूळ श्‍लोक संस्कृत, मल्लिनाथ संजीवनी संस्कृत टीका, मराठी अन्वयार्थ, सरलार्थ सूचि इत्यादीसह (संपादन) (अनुवाद - रामचंद्र गणेश बोरवणकर
 • योगतारावली.
 • रघुवंश (भाग १ ते ५, मराठी अनुवाद)
 • मराठी लघुसिद्धान्तकौमुदी : संधी आणि सुबन्त प्रकरण भाग १, २.
 • मराठी लघुसिद्धान्तकौमुदी :सुबन्त प्रकरण
 • श्रीशंकराचार्य-ग्रंथमाला, प्रथम पुष्प : प्रबोधसुधाकर
 • शंकराचार्यांचे पाच ग्रंथ
 • हरिवंशावरील नीलकंठ याच्या भावदीप नावाच्या टीकेचा मराठी अनुवाद
 • सार्थ हितोपदेश
 • सार्थ हितोपदेश - मित्रलाभ (मराठी अनुवाद, सहलेखक - रामचंद्र गणेश बोरवणकर)

हे सुद्धा पहा

संपादन