राजूर हे गाव महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील गाव आहे. अकोले तालुक्याच्या पश्चिमेकडील आदिवासी भागातील ही मुख्य बाजारपेठ आहे.

राजूर
जिल्हा अहमदनगर जिल्हा
राज्य महाराष्ट्र
लोकसंख्या ८९२२
२०११
दूरध्वनी संकेतांक ०२४२४
टपाल संकेतांक ४२२६०४
वाहन संकेतांक महा-१७
निर्वाचित प्रमुख सौ.हेमलताताई पिचड
(सरपंच)
प्रशासकीय प्रमुख ग्रामसेवक
(श्री.सोनार एस.के)