हा तोडी रागाचा एक प्रकार आहे.

या रागाला 'गुर्जरी तोडी' असेही म्हटले जाते.